Rodo - Inter-tour

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

INTER-TOUR
JOACHIM FAIR
FABRYCZNA 26B/6
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP 7490000122

Kontakt z administratorem danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z nami drogą mailową na adres: biuro@inter-tour.eu.

Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy, będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

Przekazywanie danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

  • podmioty świadczące usługi doradcze/pomoc prawna, usługi audyty, podmioty prowadzącym działalność płatniczą.
  • Podmioty zewnętrzne zapewniające wsparcie IT oraz systemy teleinformatyczne dla administratora, udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, dostawca serwera;
  • Podmioty świadczące nam usługi księgowe;
  • Podmiotom oferującym Tobie pracę związanych z nami umowami;

Uprawnienia przysługujące Tobie

Jako Administrator danych zapewniamy Tobie następujące uprawnienia, w wykonaniu których możesz złożyć wniosek o:

  1. Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. Przeniesienie danych.
  3. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Zgoda.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Twoich danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania Twoich danych . Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem

Skarga.

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

Bezpieczeństwo.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Sposób przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób ręczny lub elektronicznie.

Siedziba

INTER-TOUR

Joachim Fait

ul. Fabryczna 26B/6

47-330 Zdzieszowice

NIP 749-000-01-22

Biuro

ul. Solownia 6

47-330 Zdzieszowice

tel +48 602 782 271

tel./fax +48 77 4844011

tel./fax +48 77 4811287

tel czynny: 8:00 – 21:00

e-mail:

biuro@inter-tour.eu

pon. – pt. 8:00 – 17:00

sob. 8:00 – 13:00

N 50˚25’27” E 18˚7’49”

Rezerwacja busa

Telefon czynny

pn. – ndz. 8:00 – 21:00

tel +48 602 782 271

tel./fax +48 77 4844011

tel./fax +48 77 4811287

Wypożyczalnia

ul. Solownia 6

47-330 Zdzieszowice

tel. +48 506 079 936

N 50˚24’52” E 18˚6’36”

Auto pomoc

Telefon czynny 

pn. – ndz. przez 24

godz.

tel. +48 506 079 936